Codecourse

Texnologiyalar

http://codecourse.info saytının hazırlanmasında aşağıdakı texnologiyalardan istifadə edilib:

  1. HTML 5
  2. CSS 3
  3. PHP 5.6
  4. MYSQL

Sintaksisin işıqlandırılması

Saytda yerləşdirilmiş müxtəlif proqramlaşdırma dillərinə məxsus kodların işıqlandırılmasında Prism həllindən istifadə edilib.