Codecourse

Texnologiyalar

http://codecourse.info saytının hazırlanmasında aşağıdakı texnologiyalardan istifadə edilib:

Sintaksisin işıqlandırılması

Saytda yerləşdirilmiş müxtəlif proqramlaşdırma dillərinə məxsus kodların işıqlandırılmasında Prism həllindən istifadə edilib.