Codecourse

PHP. Əsaslar

PHP proqramlaşdırma dili veb saytların yaradılması vasitəsi kimi bütün dünyada populyardır.

Siz "PHP. Əsaslar" dərsliyini öyrənməklə PHP proqramlaşdırma dilinin köməkliyi ilə veb saytların yaradılması üzrə ilkin bilik əldə edə bilərsiniz.