Codecourse

CSS

"CSS 2.1" dərsliyi mənim tərəfimdən tərcümə edilib. Yaxın vaxtlarda tam olaraq saytda yerləşdiriləcək. Dərsliyin originalı aşağıdakı ünvanda yerləşir: http://htmlbook.ru/samcss

CSS (Cascading Style Sheets, kaskadlı stil cədvəlləri) saytın dizayında istifadə olunur. İndi demək olar ki bütün saytlarda CSS texnologiya tətbiq edilir.

CSS veb səhifələrin dizayn və verstka imkanlarını genişləndirən güclü sistemdir.