Codecourse

İnternetin əsasları

Sayt yaratmazdan öncə ilk növbədə veb tərtibatçı terminləri ilə tanış olmaq lazımdır. Şəbəkə protokolu, domen, sayt, veb səhifə, brauzer və digər terminlərin mənasını öyrənmək lazımdır. Fundamental biliklər olmadan inkişaf etmək və veb texnologiyaları öyrənmək qeyri-mümkündür, çünki veb texnologiyalar əsasən piramida prinsipi üzrə qurulur.