Codecourse

Blok və sətir elementləri

Blok elementi kontenti məntiqi cəhətdən bir-birinə bağlı elementlərə ayırmaqla veb səhifənin əsas hissəsinin strukturlaşdırılması üçün nəzərdə tutulub. Aşağıdakılar blok elementidir:

Sətir elementi mətnin bir hissəsini ayıraraq ona müəyyən funksiya və ya məna vermək üçün nəzərdə tutulub. Aşağıdakılar sətir elementidir:

Açılan və bağlanan teqlər

Bütün blok elementləri açılan və bağlanan teqlərdən ibarətdir.

Özü bağlanan (bağlanan teqi olmayan) teqlər sətir elementləridir, çünki onların sintaksisi digər HTML elementləri saxlamağa imkan vermir.


Elementlər Açılan və bağlanan teqlərə malikdir Özü bağlanan
Blok elementləri

<p> </p>

<ul> </ul>

<ol> </ol>

Yoxdur

Sətir elementləri

<a> </a>

<strong> </strong>

<em> </em>

<input>

<br>

<img>

Növbəti dərsi seçib keçid düyməsinə sıxın: