Codecourse

Teq selektoru

Stilini (rəng, fon, şrift və sairə) dəyişmək istədiyimiz istənilən HTML teqi selektor ola bilər.

 Teq { xassə1: qiymət; xassə2: qiymət; .... }

Öncə stilini dəyişmək istədiyimiz teqin adı (böyük və ya kiçik hərflə olmasının fərqi yoxdur), fiqurlu mötərizə daxilində stil xassəsi, bundan sonra iki nöqtə və onun qiyməti yazılır. Xassələr bir-birindən nöqtəli vergüllə ayrılır və həm bir sətirdə, həm də bir neçə sətirdə yazmaq mümkündür.

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
 <title>Teq selektoru</title>
 <meta charset="utf-8">
 <style>
  P { 
   text-align: justify; /* Hər iki tərəfdən bərabər düzləndirmə */
   color: green; /* Mətnin rəngi yaşıl müəyyənləşdirilir
  }
 </style>
 </head>
 <body>
  <p>Müasir velosipedin ilk sələfi 1790-cı ildə yaranıb. Qraf de Sivrak
  tərəfindən hazırlanmış bu velosiped 2 təkərdən ibarət taxta
  ramadan ibarət olub və "celerifere" (samokat) adlandırılıb.</p>
 </body>
</html>

Yuxarıdakı nümunədə stil vasitəsilə mətnin rəngi və paraqraf mətninin düzləndirilməsi dəyişdirilir. Stil yalnız <p> konteyner teqi daxilində yerləşən mətnə tətbiq ediləcək

teq selektoru

Növbəti dərsi seçib keçid düyməsinə sıxın: