Codecourse

Texnologiyalar

https://codecourse.info saytının hazırlanmasında aşağıdakı texnologiyalardan istifadə edilib:

  1. HTML 5
  2. CSS 3
  3. PHP 7
  4. MYSQL 5.7

Sintaksisin işıqlandırılması

Saytda yerləşdirilmiş müxtəlif proqramlaşdırma dillərinə məxsus kodların işıqlandırılmasında Prism həllindən istifadə edilib.