Codecourse

PHP

PHP proqramlaşdırma dili veb saytların yaradılması vasitəsi kimi bütün dünyada populyardır.

Siz "PHP. Əsaslar" dərsliyini öyrənməklə PHP proqramlaşdırma dilinin köməkliyi ilə veb saytların yaradılması üzrə ilkin bilik əldə edə bilərsiniz.

Sıra sayı Dərsin adı Baxış sayı Bəyənmə sayı
1 Giriş 4277 0
2 Lokal veb serverin quraşdırılması 159 0
3 Əsas qaydalar 195 0
4 Dəyişənlər 403 1
5 Verilənlərin tipi 137 0
6 Sabitlər 182 0
7 Operatorlar 129 1
8 Şərt operatorları: if, ?: 358 0
9 Switch operatoru 283 0
10 Dövr operatorları 287 1
12 Massivlər 518 1
13 Funksiyalar 242 1