Codecourse

PHP

PHP proqramlaşdırma dili veb saytların yaradılması vasitəsi kimi bütün dünyada populyardır.

Siz "PHP. Əsaslar" dərsliyini öyrənməklə PHP proqramlaşdırma dilinin köməkliyi ilə veb saytların yaradılması üzrə ilkin bilik əldə edə bilərsiniz.

Sıra sayı Dərsin adı Baxış sayı Bəyənmə sayı
1 Giriş 4158 0
2 Lokal veb serverin quraşdırılması 137 0
3 Əsas qaydalar 179 0
4 Dəyişənlər 384 1
5 Verilənlərin tipi 121 0
6 Sabitlər 171 0
7 Operatorlar 109 1
8 Şərt operatorları: if, ?: 301 0
9 Switch operatoru 236 0
10 Dövr operatorları 269 1
12 Massivlər 446 1
13 Funksiyalar 204 1