Codecourse

PHP

PHP proqramlaşdırma dili veb saytların yaradılması vasitəsi kimi bütün dünyada populyardır.

Siz "PHP. Əsaslar" dərsliyini öyrənməklə PHP proqramlaşdırma dilinin köməkliyi ilə veb saytların yaradılması üzrə ilkin bilik əldə edə bilərsiniz.

Sıra sayı Dərsin adı Baxış sayı Bəyənmə sayı
1 Giriş 4662 0
2 Lokal veb serverin quraşdırılması 175 0
3 Əsas qaydalar 207 0
4 Dəyişənlər 416 1
5 Verilənlərin tipi 157 0
6 Sabitlər 194 0
7 Operatorlar 141 1
8 Şərt operatorları: if, ?: 400 0
9 Switch operatoru 320 0
10 Dövr operatorları 320 1
12 Massivlər 578 1
13 Funksiyalar 287 1