Codecourse

PHP

PHP proqramlaşdırma dili veb saytların yaradılması vasitəsi kimi bütün dünyada populyardır.

Siz "PHP. Əsaslar" dərsliyini öyrənməklə PHP proqramlaşdırma dilinin köməkliyi ilə veb saytların yaradılması üzrə ilkin bilik əldə edə bilərsiniz.

Sıra sayı Dərsin adı Baxış sayı Bəyənmə sayı
1 Giriş 5115 0
2 Lokal veb serverin quraşdırılması 215 0
3 Əsas qaydalar 242 0
4 Dəyişənlər 455 1
5 Verilənlərin tipi 266 0
6 Sabitlər 224 0
7 Operatorlar 174 1
8 Şərt operatorları: if, ?: 524 0
9 Switch operatoru 373 0
10 Dövr operatorları 418 1
12 Massivlər 680 1
13 Funksiyalar 323 1