Codecourse

HTML

HTML proqramlaşdırma deyil, hipermətn dilidir və brauzerinizə daxil olduğunuz veb səhifələrin necə göstəriləcəyi barədə məlumat vermək üçün istifadə olunur.

HTML (HyperText Markup Language - "hipermətn nişanlama dili") Veb-in ən əsas qurucu blokudur, veb məzmununun tərkibini və strukturunu müəyyənləşdirir. Hipermətn dedikdə ya eyni veb sayt daxilində, ya da veb saytlar arasındakı veb səhifələri bir-birinə bağlayan istinadlar başa düşülür.

Sıra sayı Dərsin adı Baxış sayı Bəyənmə sayı
15 HTML-in əsasları 368 0
16 Başlıq nədir? HTML-də metaverilənlər 387 0
17 HTML-də mətnin redaktə edilməsinin əsasları 263 2