Codecourse

Biliyini yoxla

Bu bölmədə veb texnologiyalar üzrə biliyinizi yoxlaya bilərsiniz. Sınaq testləri verilənlər bazasından təsadüfi seçilmiş 10 sualdan ibarətdir.


Bu səhifəni görmək üçün öz profilinizə daxil olmalısınız.